Forsendur fyrir möguleika á hjúkrunarrými er að hafa gilt Færni- og heilsumat.  Færni- og heilsumat er faglegt einstaklingsbundið mat á þörfum einstaklinga fyrir varanlega hjúkrun og vistun á  hjúkrunarheimili. Þegar að því kemur að sækja um vist á hjúkrunarheimili þarf fyrst að sækja um færni- og heilsumat til vistunarmatsnefndar í viðkomandi landshluta. 

Umsókn um færni-og-heilsumat-eydublad .doc
Daggjöld til heimila eru ekki greidd nema matið liggi fyrir. 

Hjúkrunarheimilið Sólvangur er ætlað þeim öldruðum sem hafa gilt Færni- og heilsumat og eru á vistunarskrá. Heilbrigðisráðherra skipar samráðshóp sem tilnefnir þá 2 umsækjendur sem skulu hafa forgang að íbúðum heimilisins þegar þær losna. Samráðshópnum ber að tryggja þeim einstaklingum forgang sem metnir eru í mjög brýna þörf fyrir hjúkrun og eru það veikir, að þeir eru ófærir um að bíða eftir hjúkrunarrými í heimahúsi.  Sjúklingar á Landspítala hafa forgang að hjúkrunarrýmum á Sólvangi og ákvarðar öldrunarteymi spítalans hverjir fara í forgangshóp frá þeim. Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmisins ákvarðar hverjir fara í forgangshóp af þeim sem bíða vistunar í heimahúsi. Lokaákvörðun um úthlutun íbúða til umsækjenda sem metnir eru í forgangshóp er síðan hjá hjúkrunarheimilinu Sólvangi.

Aðstoð við umsókn

Hjúkrunarfræðingur hjá Sóltúni Heima getur aðstoðað við umsóknarferlið gegn gjaldi. Einnig geta starfsmenn Sóltúns Heima létt undir á meðan beðið er ef hinn aldraði býr á eigin heimili og þarfnast aðstoðar við athafnir daglegs lífs. Hafið samband í síma 5631400 eða sendið tölvupóst á soltunheima@soltunheima.is. Nánari upplýsingar einnig á www.soltunheima.is.