Þegar einstaklingur óskar eftir að sækja um flutning á Sólvang þarf að sækja um svokallað færni- og heilsumat til Færni- og heilsumatsnefndar í viðkomandi landshluta. Færni og heilsumati þurfa að fylgja upplýsingar frá heilbrigðis- og félagsþjónustu auk upplýsinga frá viðkomandi læknum eftir því sem við á. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Landlæknisembættisins.

Upplýsingar um greiðsluþátttöku

Þegar lífeyrisþegi flyst á hjúkrunarheimili falla niður lífeyrisgreiðslu frá Tryggingastofnun ríkisins. Við það að greiðslur falla niður myndast réttur til vasapeninga sem eru tekjutengdir. Mikilvægt er að umsækjendur kynni sér þátttöku í kostnaði við búsetu. Frekari upplýsingar og upplýsingar um útreikninga er að finna á heimasíðu TR eða í síma 560 4400. Einnig má hafa samband á netfangið bokhald@solvangur.is.