Halla nýr forstjóri Sóltúns Heilbrigðisþjónustu

posted in: Óflokkað | 0

Breytingar hafa verið gerðar á lykilstjórnendum hjá Sóltúni heilbrigðisþjónustu ehf. (SH) og dótturfélögum. SH rekur Sóltún hjúkrunarheimili, Sólvang hjúkrunarheimili, Sóltún Heima, Sóltún Heilsusetur og Sólstöður.

Halla Thoroddsen verður nýr forstjóri SH. Dótturfyrirtæki SH eru Sóltún öldrunarþjónusta ehf. og Öldungur hf. Halla var áður framkvæmdastjóri Sóltúns öldrunarþjónustu sem rekur Sólvang hjúkrunarheimili, Sóltún Heima og Sóltún Heilsusetur á Sólvangi. Anna Birna Jensdóttir sem hefur verið framkvæmdastjóri Öldungs hf. í rúm 20 ár eða frá stofnun Sóltúns hjúkrunarheimilis hættir störfum sem framkvæmdastjóri en tekur nú við sem starfandi stjórnarformaður hjá SH. Þórir Kjartansson sem hefur verið stjórnarformaður Öldungs undanfarin 13 ár mun víkja sem stjórnarformaður en sitja áfram í stjórn félagsins ásamt Arnari Þórissyni.

„Það er að okkar mati kominn tími til að sameina rekstur fyrirtækja okkar í öldrunarþjónustu undir eina stjórn. Með þessum breytingum búum við til enn sterkara teymi stjórnenda sem getur stýrt fyrirtækjum Sóltúns heilbrigðisþjónustu í gegnum þann vöxt sem er framundan. Ég er mjög stoltur af þeim öfluga mannauði sem starfar hjá fyrirtækjum okkar í öldrunarþjónustu og hafa sýnt það og sannað að þar er ávallt veitt gæða þjónusta en þjónusta við íbúana og velferð þeirra er ávallt höfð í fyrirrúmi,“ segir Þórir Kjartansson.

Íslensk fjárfesting ehf. og Hjúkrunarmat og ráðgjöf ehf. eiga sameiginlega SH sem veitir ríkinu þjónustu á sviði öldrunarþjónustu í gegnum samninga við Sjúkratryggingar Íslands. Íslensk fjárfesting sem er félag í eigu Arnars Þórissonar og Þóris Kjartanssonar á 90% hlut í SH en Hjúkrunarmat og Ráðgjöf er 10% hluthafi í SH. Eigandi Hjúkrunarmats og Ráðgjafar ehf. er Anna Birna Jensdóttir.

Með þessum breytingum er tekið fyrsta skrefið í að efla og samþætta betur þá þjónustu sem félögin veita. „Það er trú okkar að með því að samþætta þjónustu svo sem hjúkrun, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, rekstur eldhúss, innkaup, fjármál og fleira þá muni þjónustan verða betri, sem íbúar og starfsfólk mun njóta góðs af og í leiðinni verður mun meiri sérhæfing á ýmsum sviðum“, segir Halla Thoroddsen forstjóri SH.

Á sama tíma verða gerðar ýmsar aðrar breytingar í starfsmannamálum hjá fyrirtækjunum. Ingibjörg Eyþórsdóttir tekur við sem framkvæmdastjóri Heilbrigðis- og rekstrarsviðs og framkvæmdastjóri hjúkrunar. Ingibjörg hefur starfað hjá Sóltúni öldrunarþjónustu í 5 ár og átt stóran þátt í uppbyggingu þjónustunnar á Sólvangi. Baldur Gísli Jónsson hefur verið ráðinn mannauðsstjóri hjá SH. Baldur gegndi áður stöðu mannauðsstjóra hjá Landsbankanum. Hildur Björk Sigurðardóttir tekur við sem forstöðumaður daglegrar starfsemi og rekstrar hjá Sóltúni en hún hefur verið aðstoðarframkvæmdastjóri hjúkrunar og hjúkrunarstjóri undanfarin ár hjá Sóltúni en þar á undan framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá Sólvangi. Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir tekur við sem forstöðumaður daglegrar starfsemi og rekstrar hjá Sólvangi en hún hefur starfað mörg undanfarin ár sem hjúkrunarstjóri hjá Sólvangi og Sóltúni. Bryndís Guðbrandsdóttir deildarstjóri á Sólvangi tekur við sem forstöðumaður dag- og heimaþjónustu sem undir falla Sóltún Heilsusetur, Sóltún Heima og dagdvalir. Hún hefur starfað hjá félaginu síðan 2021 og hefur víðtæka stjórnunarreynslu við heimahjúkrun, hjúkrunarheimili og endurhæfingu.

„Með þessu erum við að undirbúa fyrirtækin fyrir framtíðina. Samkvæmt spám Hagstofunnar þá er líklegt að það þurfi að taka í notkun um 120-160 ný hjúkrunarrými á ári til að halda í við eftirspurnina. Þá er samt verið að gera ráð fyrir því að heimahjúkrun og heimaþjónusta aukist samhliða en slík þjónusta hefur ekki aukist sem skyldi undanfarin ár þrátt fyrir yfirlýsingar ríkisins um að auka mikið fjármagn í þann þjónustulið. Ríkið hefur reyndar stigið stór skref í endurhæfingu með Sóltúni Heilsusetri. Það er nýtt og spennandi úrræði sem við erum að opna í haust með samningi við Sjúkratryggingar,“ segir Anna Birna.

„Það er ekki spurning um hvort heldur hvenær fara þarf í stórátak í því að auka framboð á öllum sviðum öldrunarþjónustu og frekari uppbyggingu á hjúkrunarrýmum á Íslandi. Með þessum aðgerðum erum við að undirbúa okkur til að taka þátt í því átaki. Við munum ekki láta okkar eftir liggja í þeim efnum enda verður aldrei hægt að vinna þetta verkefni nema bæði einkaaðilar og ríkið vinni saman í þeim áskorunum sem augljóslega eru framundan,“ segir Halla Thoroddsen, forstjóri Sóltúns heilbrigðisþjónustu.

Anna Birna Jensdóttir til vinstri og Halla Thoroddsen til hægri.
Ingibjörg Eyþórsdóttir framkvæmdastjóri Heilbrigðis- og rekstrarsviðs og framkvæmdastjóri hjúkrunar
Baldur Jónsson mannauðsstjóri
Hildur Björk Sigurðardóttir forstöðumaður Sóltúns hjúkrunarheimilis
Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir forstöðumaður Sólvangs hjúkrunarheimilis
Bryndís Guðbrandsdóttir forstöðumaður dag- og heimaþjónustu (Sóltún Heilsusetur, Sóltún Heima og dagdvalir)